Hair Magazine

World Skills Asean Bangkok 2018

World Skills Asean Bangkok 2018

2 ตัวแทนเยาวชนไทยสามารภคว้ามาได้ 2 เหรียญ

วิลาวัลย์ จันทราฤิทธิ์ ได้เหรียญเงิน

และอุไรรัตน์ ทาริคุณได้เหรียญยอดเยี่ยม

สาขาแต่งผม ระดับ อาเซี่ยน ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซี่ยน

ครั้งที่ 12 World skills Asean Bangkok 2018

ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และรายการ แฮร์แอนด์บิวตี้โชว์

ได้บันทึกเทปออกอากาศทางช่อง BMC TV และช่อง BEAUTY CLUB

(ช่อง 47 จากส้ม IPM)