Hair Magazine

SO BEAUTY ร่วมกับ อินดีด บิวตี้ ซาลอน อิควิปเม้นท์ นำวิทยากรจาก แบรนด์ 08 มาสาธิตแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

SO BEAUTY ร่วมกับ บริษัท อินดีด บิวตี้ ซาลอน อิควิปเม้นท์ จำกัด นำวิทยากรจาก แบรนด์ 08 มาสาธิตแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ คริ่มฟอกเปลี่ยนสี่ผม BLEACHINGCREAM ที่ไม่ทำให้ผมเสีย ขาดง่าย โดยทดลองทำกับเส้นผมของนางแบบให้เห็นกันทุกชั้นตอน ณ ห้องอบรมร้าน SO BEAUTY ถนนคู้บอน