Hair Magazine

Hair and Beauty – เวทีการประกวด Miss YB Thailand coming soon..

Hair and Beauty  เวทีการประกวด Miss YB Thailand coming soon..

Miss YB Thailand

ปกหนังสือ Hair and Beauty วันที่ 1 พค 2562หนังสือแฮร์บิวตี้ รวมกับ เวทีการประกวด Miss YB Thailand เกิดขึ้นจากการที่อยากให้มีเวที ที่ยกระดับสาวประเภทสอง

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเกิดการยอมรับในสังคม โดยใช้การประกวดในรูปแบบเรียลลิตี้ เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นสาวประเภทสองในหลายๆมุม และตัวผู้เข้าประกวดเองจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ผู้ประสานงาน ระพีภัสร์ บวรพิศาลภัสร์ (0632547896)สไตลิส ศักดิ์นรินทร์ ลาวนันท์ช่างภาพ ณัฐพนธ์ ผิวพรรณ์ผู้ช่วย ช่างภาพ นิพนธ์ ทรัพย์หลาย วิดีโอ พัฒนากร อดิเรกเกียรติแต่งหน้า โดย mti ใส่โลโก้ทำผม โดย ฟินิก ใสโลโก้สถานที่ โดย Altitude Symphony ใส่โลโก้

เสื้อผ้าจาก ชุด สั้น lookbook bkkชุดราตรี ห้องเสื้อ oatcouture  นายแพทย์อดิศร ศิริสรรหิรัญผู้จัดการประกวดซ้อยุ้ย นภศร ศิริสรรหิรัญนางแบบโดย  มีน ศิริประภา พูลทรัพย์ ฟิล์ม อังคาร อินอุ่นโชติ เลย์ ณัฐรดา รำนา  ปันปัน ศศิศศ์นารา ชาตรูปะมัย ซอส สิริรัญญา จุฬาลักษณ์กุล