Hair Magazine

โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ ได้จัดโครงการดีๆ กับ “การจัดกิจกรรมออกบูธส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน”

โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ นำทีมโดย อ.อุ๊ ศิริวรรณ ทองอำไพ ได้จัดโครงการดีๆ ส่งท้ายปี 2559 กับ “การจัดกิจกรรมออกบูธส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพโรงเรียนนอกระบบสู่สาธารณชน” เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์โรงเรียนนอกระบบให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน และของโรงเรียนนอกระบบ ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชน ณ บริเวณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเมืองพัทยา 8และขอขอบคุณ ท่านเลขา สช.นายกฤตชัย อรุนรัตน์ และ ผอ.กร.นางสุกัลยา อนุชิตไพลิน ที่ได้มอบโอกาสให้จัดทำโครงการดีๆ ครั้งนี้ค่ะ