Hair Magazine

เฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปีโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

เฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปีโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

เฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปีโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง 2 กรกฎาคม 2560 ช่วงเช้าศาสตราจารย์(พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงและพิธีมอบทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ให้แก่ศิลปินด้านนาฏศิลป์ไทย และนักเรียนนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันอุดมศึกษาทั่วไปและโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและชาย

และมอบทุนจากการจัดคอนเสิร์ต 72 ปี ชีวิตดี๊ดี สุดา ชื่นบาน โดยมี เรืออากาศตรี สุเทพ วงศ์กำแหง(ศิลปินแห่งชาติ) นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, วีรวัธน์ เทพโสธร นายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเศรษฐา ศิระฉายา(ศิลปินแห่งชาติ) ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส เป็นผู้รับมอบ

ต่อด้วยพิธีมอบทุนมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส โดยมอบทุนให้แก่นักแสดงอาวุโสจำนวน 12 ทุน ปิดท้ายวันดีดีด้วยการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงชุด ฉลองเฉลิมกรุงอยุธยา โดยมีศิลปินนักร้องนักแสดง ผู้สนับสนุนสื่อมวลชนและบุคคลสำคัญของวงการบันเทิงไทยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก