Hair Magazine

อ.ณัฐวัฒน์ ปิยะศิริภัณฑ์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมช่างผม-เสริมสวยแห่งประเทศไทย และ มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จวิชาชีพประจำปี 2560 พร้อมกับการประกวดออกแบบทรงผมและเสื้อผ้า ผลงานนักเรียน และโชว์ของคณาจารย์ พรัอมทั้งประกวดมิสอาลิเซ่

อ.ณัฐวัฒน์ ปิยะศิริภัณฑ์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมช่างผม-เสริมสวยแห่งประเทศไทย แทน อ.พจน์เวท เต็มนิรันรัตน์ ซึ่งหมดวาระไป โดยมีเพื่อนๆ ในวงการร่วมแสดงความยินดีทั่วหน้า คณะกรรมการชุดใหม่นี้ ประกอบด้วย อุปนายก อ.วิเชียร คำตัน, อ.ธานินทร์ ชุมนุม, อ.อดิศร เชื้อคำเพ็ง, อ.เฉลิมศักดิ์ สุดทิศ, อ.สมพงษ์ เจียวก๊ก และเลขานุการ อ.รัฐวุฒิ ด่านทอง งานนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

อ.พจน์เวท เต็มนิรันรัตน์ ผอ.โรงเรียนเสริมสวย-ตัดเสื้อนิรันดร์รัตน์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จวิชาชีพประจำปี 2560 พร้อมกับการประกวดออกแบบทรงผมและเสื้อผ้า ผลงานนักเรียน และโชว์ของคณาจารย์ พรัอมทั้งประกวดมิสอาลิเซ่ ณ.ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง