Hair Magazine

อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

บรรยากาศอันสวยงามและอบอุ่น สมชื่อ…อุ่นไอรัก คลายความหนาว

สายน้ำแห่งกรุงระตนโกสินทร์

ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562

ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

ในบรรยากาศ ย้อนยุค

หนังสือพิมพ์ เดลิมิเร่อร์ ร่วมกับ มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา

จัดงานมอบรางวัลเกียรติคุณ

“พ่อพระในดวงใจ-ลูกกตัญญู-ผู้นำองค์กรดีเด่น”

ประจำปี 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์

ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์