Hair Magazine

สัตยาธิษฐาน

สัตยาธิษฐาน

เรื่องราวของ ภาคิน หนุ่มนักเรียนนอกหน้าตาหล่อเหลา ผู้เกิดมาในชาติตระกูลที่เพียบพร้อมทุกอย่าง ที่ฝันเห็นเรื่องราวในอดีต ภคินี ผู้เป็นแม่คิดว่าหลังจากที่ส่งลูกชายตัวเองไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็ก เพื่อให้หลุดพ้นจากฝันร้ายนั้น แม่ของเขารู้ว่าเขาสามารถระลึกชาติได้และต้องการให้เขาลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตชาติทั้งหมด โดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเขาได้ปิดบังเรื่องราวฝันร้ายเหล่านั้นกับมาโดยตลอด

และยิ่งนานวันความฝันของเขายิ่งชัดเจนขึ้น เมื่อชายหนุ่มกลับมาเมืองไทย ความทรงจำในอดีตชาติก็กลับเด่นชัดขึ้นมาอีกครั้ง และการกลับมาครั้งนี้ทำให้เขา ได้พบกับ รสวัลค์ หญิงสาวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเคยรู้จักและพบเธอมาก่อน หญิงสาวที่มีใบหน้าเหมือนกับหญิงสาวโบราณที่อยู่ในห้วงความคิดและความฝันของเขาเสมอ เขาทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ใกล้ชิดหญิงสาวเพื่อต้องการค้นหาความจริงว่าคนทั้งสองใช่คน ๆ เดียวกันหรือไม่ พร้อม ๆ กับที่เขาพยายามระลึกถึงอดีตชาติของตน จนภาคินรู้ว่าเขาเคยเกิดเป็นทด ชายหนุ่มที่มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึง รัชกาลที่ 5

“หากตัวลูกนี้ ยังมีความดีหลงเหลืออยู่บ้างในชาตินี้ ลูกขอตั้งสัตยาธิษฐานใช้ความจริงใจเป็นหลักอ้าง ใช้ดวงจิตเป็นที่มั่น ขอเฝ้าติดตามนางอันเป็นที่รัก เพื่อไขข้องความเข้าใจผิดของนาง แลด้วยหัวใจรักอันมิมีวันเปลี่ยนตามกาล ขอให้ลูกได้ครองคู่กับนางทุกชาติไป”

นักแสดง สัตยาธิษฐาน

 1. สุเชาว์ พงษ์วิไล          รับบท              ตาสม
 2. ธิติมา สังขพิทักษ์        รับบท              เสด็จพระองค์หญิง
 3. สุกัญญา นาคสนธิ์        รับบท              คุณช้อย

ตัวละครภาคปัจจุบัน

 1. ยุกต์ ส่งไพศาล             รับบท              ภาคิน(ภาค)
 2. เดียร์น่า ฟลีโป              รับบท               รสวัลค์
 3. สรวิชญ์ สุบุญ               รับบท              สหัสคุณ
 4. คาลิยา นิฮุต                 รับบท              นวียา
 5. เกียรติกมล ล่าทา           รับบท              ธันวา
 6. รัชนี     ศิระเลิศ            รับบท              ภคินี
 7. มาตรา ไพรหิรัญ         รับบท              ประพันธ์
 8. พิศมัย วิไลศักดิ์          รับบท              อุบล