Hair Magazine

สองวัยใจเดียวกัน ครั้งที่ 2

สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจับมือกับ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสจัดคอนเสิร์ต “สองวัยใจเดียวกัน ครั้งที่ 2” วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 รอบ 14.00 น.ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 2,000 บาท 1,500 บาท และ 1,000 บาท จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com รุ่นครู นำโดย 5 ศิลปินแห่งชาติสุเทพ วงศ์กำแหง, สวลี ผกาพันธุ์, ชรินทร์ นันทนาคร, จินตนา สุขสถิตย์ และ เศรษฐา ศิระฉายาและนักร้องคุณภาพ วินัย พันธุรักษ์, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส,ศรีไศล สุชาติวุฒิ, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, สุดา ชื่นบาน, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร,จิตติมา เจือใจ, อุมาพร บัวพึ่ง, นราธิป กาญจนวัฒน์, วสุ แสงสิงแก้ว, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข รุ่นศิษย์ นำโดยสุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ๊ตตี้), กัณพล ปรีดามาโนช(ปิง ฟรุ๊ตตี้), สุชาติ ชวางกูร, อุเทน พรหมมินทร์, พุทธธิดา ศิระฉายา(อี๊ฟ), พริมรตา เดชอุดม (จ๊ะจ๋า), พชรพล จั่นเที่ยง(วิทย์ AF), พัดชา อเนกอายุวัฒน์(พัดชา AF), วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล(แม็ค AF), ภัทรภณ โตอุ่น(รอน AF), ศรัณย์ คุ้งบรรพต (โน้ต), วิตดิวัต พันธุรักษ์(ต็อง), ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์(เมจิ), ศุภกิจ กัลยาณกุล(เข้ม), ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์(สปาย),กนกวรรณ อินทรพัฒน์(อุ๊บอิ๊บ), พรทิพย์ พันตาวงษ์(พลอย), เพลงประพันธ์ กิ่งทอง(กีต้าร์)