Hair Magazine

สคช. ลุยทุกพื้นที่ ถึงสุดปลายคด้ามขวานทองชายแดนใต้ การันตีมืออาชีพตัวจริง!

สคช. ลุยทุกพื้นที่ ถึงสุดปลายคด้ามขวานทองชายแดนใต้ การันตีมืออาชีพตัวจริง!คุณพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ หัวหน้กลุ่มงาน 2 คุณรัตตนพล โตทิพย์ นักพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักบค.2 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินๆ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ จ.ยะลา เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ อ.จิราภรณ์ กล่ำสี ประเมินๆโดยสมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า (Mobile Unit: โรงเรียนออกแบบทรงผมยีโมเดิร์น จ.ยะลา) โดย Mobile Unitเป็นการสร้างโอกาสการได้รับรองความเป็นมืออาชีพ โรงเรียนนี้เป็นแกนนำกลุ่มช่าง ที่สำคัญเป็นร้านที่ผู้ว่าฯ ยะลา ต้องปักหมุดมาตัดการลงพื้นที่ประเมินๆ ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ช่างผมฝีมือดีจากทุกจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัดตานึจ.ยะลา จ.นราธิวาส) มีโอกาสการันตีฝีมือ และได้รับสิทธิ์ subsidise จากการเป็นพลเมืองไทย ใต้ร่มธงไทย โดย สคช.ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ พร้อมกับได้ผ่านการประเมินจาก Examier สุดยอดมืออาชีพ ได้แก่ อ.ดุสิตา ศุภผลา, อ.อดัม สะเล็ม ทำให้สร้างความเชื่อมั่น ส่ร้างโอกาสได้รับการันตีความเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานในวิชาชีพ ใต้ร่มธงไทย เพื่อปวงชนคนไทยมืออาชีพทุกคนการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเทย์ หัวหน้กลุ่มงาน 2 สำนักบริหารคุณวุติวิชาชีพ 2 ได้กล่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ และยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งในภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอาชีพฐานรากและสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับคนไทย