Hair Magazine

ร่วมตัดริบบิ้นเปิดร้าน MO Two ในซอยมิสทีน

อ.อนั้นต์ เชียงสอน นายกสมาคมเสริมสวยฯ อ.ปฏิวัติ มารมีอนันต์
นายกสมาคมช่างผมมืออาชีพฯ และบก.ทินกร ตันติอำไพวงค์ มาร่วมตัดริบบิ้นเปิดร้าน MO Two ในซอยมิสทีน ตรงข้ามโรงเรียนวิทยานนท์ ของอ.มู พยุงทอง และ อ.มู-นธีร์ สะเล็ม ขอให้ร่ำรวย ลูกค้าแน่นๆครับ