Hair Magazine

ม่านบังใจ

เรื่องย่อ… ม่านบังใจ

(ปารย์หนก ผ่นสำแด) ลูกสาของเขา จนเกิดอุบัติเหตุขับรถหน เพื่อง (อัมรินทร์ สิมะโรจน) พอ

ของ เพื่องลดา (มุกดา นรินทร์รักษ์) เสียชีวิต ทัพหกลับบนด้วยความเครียด และต้องเครียดหนักขึ้น เมื่อลูก

แก้วไม่ยอมพูดกับเขาเพราะโกรที่ทัพห์ผิดนัด ไม่ไปดูการแสดงที่โรงเรียน มณฑิรา (สุภาพร มะลิซ้อน) เพื่อน

สนิทแม่ของลูกแก้วที่เสียชีวิตไปแล้ว มาเยี่ยมพอดี จึงช่วยคุยกับลูกแก้วให้ เพื่อหวังชนะใจทัพห

ในงานศของเพื่องที่ทัฬห์รับป็นเจ้าคาพและมาร่มงานทุกวันเพื่องลดาซึ่งแค้นทัพห์ที่ขับรถชนพ่อของ

เธอเสียชีวิต จึงพยายามกลั่นแกล้งทัพห์ทุกอย่าง ผิดกับสร้อยทอง (พิมฬพรรณ ชลายนคุปต์)

ภรรยาของเพื่อง ที่คอยเอาใจท้ห้ เพราะหวังจับทัให้กับ สร้อยสน (ปภาคา กลิ่นสุมาลยั) ลูกสาว

ของเธอ ทัพห์แปลกใจทำทางที่สร้อยทองมีต่อเพื่องลดา จนบังเอิญได้ยินสร้อยทองคุยกับ เสี่ยนภ (พศิน

เรื่องวุฒิ)ว่าจะชายเพื่องลดาให้กับเสี่ยนกทำให้ทัหห์รู้ว่าแท้จริงแล้วสร้อยทองเป็นแม่เลี้ยงของเพื่องลดา

ทัฬห์นึกเป็นห่วง จึงยุห้ ร้อยตำรวจโกไทว์ (ยศวรรน ทะวา) น้องชายของเขาจีบเพื่อง

ลดา ก่อนจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ไทว์ฟัง แต่พอไทว์เห็นอาการแข็งกระด้าง และแววตาที่มอง

ทัพหอย่างเตียดแค้น ในขณะที่กำลังต้อนรับแขกที่มาร่มงานศพอยู่กับ กานดา (พลอยไพลิน ตั้งประภา

พร) เพื่อนสนิท ทำให้ไทว์ขยาด ประกอบกับไหวดบอยู่กับ สิริโสภา (เจสสิก สมปอง) จึงปฏิเสธพี่ชายไป

หลังงานศพ สร้อยทองมักไปขอเงินจากทัพห์ ซึ่งทัหห์ก็ให้ด้วยความเต็มใจ เพราะหวังว่าสร้อยทองจะ

ดูแลเพื่องลดาให้ดึ สร้อยทองทำตัวเป็นแม่เลี้ยงที่แสนดี พูดจาหว่านล้อมจนเพื่องลดา

เลิกล้มความคิดที่จะเรียนต่อ และไปสมัครเป็นครูที่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนที่ลูกแก้วเรียน เพื่องลดามีโอกาสได้

ดูแลลูกแก้ว ลูกแก้วเองก็รู้สึกสนุกที่ได้อยู่กับเพื่องลดา โดยที่เพื่องลดาไม่รู้ว่าลูกแก้วเป็นลูกสาวของทัพห

ด้านเสี่ยนภรุบเรสร้อยทองเรื่องที่จะเอาตัวเพื่องลดาสร้อยทองจึงวางแผนชานเพื่องลดาคับสร้อยสนไปเที่ยวชะอำ

และนัดแนะเสี่ยนกไว้ เป็นเวลาดียวกับที่ทัห์พาลูกแก้วกับไทว์ไปพักโรงแรมสาขาทีหะอำ ทั้งหมดบังเอิญเจอกันที่

ชายหาด สร้อยทองจึงชวนทัพห์ ไทว์ และลูกแก้วไปทานข้าวที่บ้านพัก เพื่องลดาตกใจที่รู้ว่าลูกแก้วเป็นลูกของทัพห

ซึ่งทัฬห์ก็แปลกใจที่เห็นลูกแก้วสนิทสนมและไว้ใจเพื่องลดา เมื่อกัห์เจอเสี่ยนกก็ติดว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากล

หลังทานข้าวเสร็จทัห์ชวนลูกแก้วกลับ และพูดอ้อมๆ ให้เพื่องลดาระวังเนื้อระวังตัวพอ

ทัพห์อุ้มลูกแก้วก็ตกใจที่ลูกแก้วด้วร้อนเพื่องลดาเป็นห่วงจึงช่ายทัฬห์พาลูกแก้วกลับโรงแรมลูกแก้วอ้อน

ให้เพื่องลดาค้างด้วย ทำให้เสี่ยนภโมโหที่ทุกอย่างผิดแผน เลยปล้ำสร้อยทองแทนด้วยความเมา

หลังจากเหตุการณ์วันนั้น เสี่ยนภยังคงเร่งรัดสร้อยทองเรื่องเพื่องลดา โดยเอาเรื่องหนี้สินที่สร้อยทองยืม

ไปมาอ้ง สร้อยทองจึงโกหกเพื่องลดว่า เมื่อครั้งที่เพื่องยังมีชีวิต ได้สร้งหนี้สินไว้ และตอนนี้กำลังถูก

ฟ้องล้มละลาย ตนจึงไปกู้เงินจากทัพห์ แต่ทัฬหะยอมยกหนี้สินให้ก็ต่อเมื่อเพื่องลดายอมแต่งงานด้วย

เรื่องราว จ ะ เป็ น อ ย่างไรต อไป ติด ตาม ได้ ใน ” ม่ า น บั ง ใ จ “