Hair Magazine

มูลนิธิต้นบุญวิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ มอบรางวัลเกียรติยศระดับโลก-ผู้นำศาสนาโลก-พ่อพระในดวงใจ-ผู้นำองค์กรดีเด่นประจำปี 2560

มูลนิธิต้นบุญวิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ มอบรางวัลเกียรติยศระดับโลก-ผู้นำศาสนาโลก-พ่อพระในดวงใจ-ผู้นำองค์กรดีเด่นประจำปี 2560 โดยมีอาจารย์เอก กฤต นารายณ์รักษา จากสถานธรรม ธรรมะสถานโพธิสัตว์โต และอาจารย์ภารดา โรจน์นรัตน์วาณิชย์ จากโรงเรียนเสริมสวย นิภาดา เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ณ.ศูนย์วิชาการ TOT งามวงศ์วาน