Hair Magazine

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน Worldsklls Kazan 2019

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ไปแข่งขัน Worldsklls ที่เมืองคาซาน สหพันธรัฐเซีย แฮร์แอนบิวตี้ ขอแสดงความยินดีด้วยกับยาวชนคนเก่งทุกท่าน ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมดิเอมมิรัลด์ รัชดา