Hair Magazine

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) จัดชิงชัย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาที่หนึ่งอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร กลุ่มสาขาที่สองอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ กลุ่มสาขาที่สาม อาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร กลุ่มสาขาที่สี่อาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มสาขาที่ห้าบริการส่วนบุคคลและสังคม และกลุ่มสาขาที่หก อาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ รวม 28 สาขา ซึ่งสาขาการแต่งผม

เป็นหนึ่งสาขาในนั้น เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติแข่งขันเวทีอาเซียนและนานาชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา

ในสาขาแต่งผมนั้น ทางผลิตภัณฑ์ โลแลน ได้เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนในการคัดเลือกตัวเยาวชน เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา