Hair Magazine

พยากรณ์ประจำเดือน เมษายน 2563

พยากรณ์ประจำเดือน เมษายน 2563

ราศี เมษ ( 16 เม.ย.- 15 พ.ค.)

ข้อผิดพลาดบางอย่างเป็นเรื่องที่พอจะแก้ไขได้ อีกทางหนึ่งมันมีไว้เป็นข้อคิดหรือบทเรียน เพื่อที่ต่อไปคุณจะได้ไม่ทำผิดซ้ำเดิมอีก ด้านคนทำงานระวังจะถูกแทรกแซงหรือมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไป จนทำให้ผลตอบแทนในระยะนี้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ความก้าวหน้าทางการงานอาจต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมาก หากว่าด่วนใจร้อนหรือใช้คำพูดที่เหมาะสม คนที่คิดจะขายทรัพย์สินสำคัญ อาจยังไม่ได้ราคาที่ดีนักควรคิดให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจ คุณจะประสบปัญหาทางด้านการเงิน รายรับไม่พอรายจ่าย รอบข้างมีแต่คนจ้องจะเอาเปรียบกันทุกรูปแบบ เพื่อนต่างเพศบางคนจะไปมาหาสู่คุณมากขึ้น หลายคนจะได้พบกับมิตรภาพใหม่ๆ คู่รักจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูล จากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้าง

ราศี พฤษภ (16 พ.ค.- 15 มิ.ย.)

โลกนี้เป็นอนิจจังคือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลาคือมิติของการเปลี่ยนแปลง เวลาเปลี่ยนสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยน สถานการณ์ก็เปลี่ยนตามไปด้วย ทุกเรื่องราวล้วนมีสาเหตุมีที่มาที่ไป หาใช่เกิดโดยบังเอิญ การทำความเข้าใจถึงต้นสายปลายเหตุ จึงทำให้ไม่ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์ คนทำงานจะมีภาระทางการงานมาก อาจเป็นเพราะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือรับผิดชอบงานบางอย่างแทนคนอื่น เดือนนี้คุณจะจับจ่ายเงินมาก หลายคนอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทำงานหรือการเดินทางเพิ่มขึ้น ไม่เช่นนั้นคุณก็จะเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับนัดหมายสำคัญเรื่องการเงิน คู่ครองคนรักพยายามอย่าอยู่ในกรอบมากไปจนตัวเองหมดความสุขและอย่าเพิ่งกังวลใจกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เพราะจะทำให้เป็นทุกข์ใจ จนหมดความสุขกันทั้งสองฝ่าย

ราศี มิถุน (16 มิ.ย. – 15 ก.ค.)

หากปฏิบัติตนด้วยความนอบน้อมและอารมณ์ดี ก็เป็นไปได้ที่คุณจะเดินไปในที่ๆอันตรายที่สุดอย่างปลอดภัยและทำให้คนอื่นยอมรับคุณอย่างที่คุณเป็น  คนทำงานควรหลุดพ้นจากความสงสัย ความหุนหันหรือความกลัว จงสื่อสารกับคนอื่นหรือยอมรับ คำแนะนำของบางคนที่ดูจะฉลาดกว่าคุณในสถานการณ์ตอนนี้ นักธุรกิจจะสูญเสียความเชื่อมั่นในการทำงานหรือการลงทุน โดยมีผลมาจากการเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ เรื่องการเงินและผลประโยชน์จะทำให้คุณเกิดความไม่ไว้วางใจ บางครั้งสถานการณ์ก็ดูตึงเครียด เรื่องความรักตอนนี้ไม่ดีนัก คู่ครองมักขัดแย้งกับคุณหรือนำเรื่องร้อนใจมาให้ บางสิ่งที่ได้นัดหมายตกลงกันไว้ อาจจะไม่เป็นไปตามสัญญา คู่รักกันระวังคนรอบข้างหรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องจะทำให้รักของคุณไม่ราบรื่น

ราศี กรกฎ ( 16 ก.ค. – 15 ส.ค.)

การเคร่งครัดตายตัวอาจเป็นเหตุที่นำไปสู่ปัญหา คุณต้องมองหาวิธีที่ยืดหยุ่นกว่านี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งและไม่เป็นการทำร้ายจิตใจผู้อื่น คนทำงานต้องระวัง เพราะการเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของคนอื่นจะเกิดประโยชน์น้อย แต่กลับทำให้มีข้อเสียมาก ตอนนี้สิ่งที่คิดหรือเชื่อถือจะเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ต่างๆกำลังจะเปลี่ยนไป คุณจะเกิดความกังวลใจในเรื่องของทรัพย์สินหรือผลประโยชน์บางอย่าง คุณอาจจะสูญเสียความไว้วางใจจากคนรอบข้าง แต่ก็เพียงระยะสั้นๆ การเดินทางช่วงนี้อาจประสบปัญหามาก ความไม่พร้อมทางร่างกายก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ขัดต่อการเดินทาง คุณกับญาติพี่น้องจะมีอาการมึนตึงต่อกันด้วยเหตุเพียงเล็กน้อย หรือเข้าไปอยู่ระหว่างความขัดแย้งของคนทางบ้าน คนโสดจะเกิดเรื่องเข้าใจผิดกับคนต่างเพศได้ง่าย

ราศี สิงห์ ( 16 ส.ค. – 15 ก.ย. )

อย่าเดินตามตำราอย่างทื่อๆ แต่จงใช้หลักยืดหยุ่นและพลิกแพลง ต้องรู้จักเลือกสรรและปรับใช้ให้เป็น เพราะมันจะทำให้เกิดประโยชน์กับคุณมาก ความคิดและการแสดงออกของคุณ อาจสร้างแรงกดดันที่มีผลกับคนใกล้ตัว คนทุกคนล้วนมีโอกาสด้วยกันทั้งนั้น หากไม่มองอุปสรรคเพียงด้านเดียว คนที่เคยพลาดหวังจะได้รับการส่งเสริมให้เกิดช่องทางใหม่ๆ และจะเกิดผลดีหากพยายามทำวิกฤติให้เป็นโอกาส การเจรจาเรื่องผลประโยชน์มักได้ผลที่ไม่เป็นธรรมนัก แต่คุณก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องอะไรได้ในตอนนี้ บางครั้งจึงอาจจะต้องหาตัวแทนมาช่วยเหลือเจรจา คนโสดจะมีคนนินทาว่าร้ายไปในทางชู้สาว ทำให้คุณดูตกต่ำในสายตาของคนต่างเพศ คนที่มีคู่รักแล้วระยะนี้ดูเหินห่างหรือเจ็บไข้ได้ป่วย มีเรื่องภายนอกมาก เวลาได้อยู่ใกล้ชิดกันน้อยลง

ราศี กันย์ ( 16 ก.ย. – 15 ต.ค.)

มุมมองที่ขัดแย้งจะเป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ห่างเหิน แม้มีความคิดเป็นเหตุผลมีระบบการให้ความร่วมมือ แต่คุณก็ควรเข้าใจเหตุผลของผู้อื่นด้วย คนทำงานไม่ควรเสี่ยงทำบางอย่างที่ตนไม่แน่ใจ เพราะอาจจะเกิดผลเสียจนคุณรับมือไม่ไหว คนที่เป็นผู้ใหญ่นายงานจะพบปัญหาของคนในปกครอง โดยมากเป็นเรื่องทุกข์ร้อนส่วนตัวของเขาเอง ข้อผิดพลาดทางการการงานอาจเกิดขึ้นได้เสมอ คนที่น่าเชื่อถือจะนำเรื่องเดือดร้อนเสื่อมเสียมาให้ นัดหมายสำคัญเรื่องการเงินมีความราบรื่นสำเร็จดี คุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกล การเดินทางโดยทั่วไปแล้วมีความสะดวกสบาย คนที่มีรักแล้ว คู่ของคุณกำลังมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงิน สิ่งที่ร่วมกันคิดไว้อาจจำเป็นต้องเลื่อนนัดหมายออกไปอย่างกะทันหัน คนโสดหรือหม้ายจะได้รับนัดหมายที่คลาดเคลื่อน

ราศี ตุลย์ ( 16 ต.ค. – 15 พ.ย. )

ปัญหาที่เคยแก้ไขได้ง่ายกลับกลายเป็นเรื่องยาก ระวังด้านความคิดที่แตกต่างกันมากจะทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหิน หากคุณใจร้อนและแสดงอารมณ์ออกมาก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ที่ดูราบรื่นกลับย่ำแย่ลง ช่วงเวลาที่ดีจะมีเข้ามามากขึ้นถ้าคุณไม่เสียเวลาไปกับการบึ้งตึง คนทำงานจะรู้สึกว่ามีเงื่อนไขหลายอย่างมาบีบรัดตนเอง จนไม่สามารถหาเวลาไปทำในสิ่งที่ตนต้องการได้ ทุกสาขาอาชีพจะพบว่าความก้าวหน้าอาจเกิดขึ้น หลังจากเผชิญปัญหาใหญ่และหนักจนเกินรับมือ ด้านการเงินหากคุณต้องเข้าไปช่วยเหลือคนอื่น ก็นำมาซึ่งความยุ่งยากลำบากใจและยังเป็นภาระผูกพันกับคุณไปอีกระยะหนึ่ง คู่ของคุณกำลังมีเรื่องทุกข์ใจ คุณจึงควรหันมาช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ คนโสดกำลังมีเรื่องให้ตัดสินใจกับเรื่องของคนใหม่คนเก่า

ราศี พิจิก 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. )

ระวังพวกมือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำ บางเหตุการณ์เขาอาจชักนำคุณให้ออกนอกลู่นอกทางไปด้วย และแน่นอนว่าพวกเขาต้องไม่ได้ประสงค์ดี ระวังจะมีเครื่องมือเครื่องใช้เสียหาย เพราะงานส่วนใหญ่ยังต้องเร่งรีบให้ทันเวลานัดหมาย งานตอนนี้ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร อาจมีการขาดตกบกพร่องขาดๆเกินๆและเสียเวลากับเรื่องไร้ประโยชน์ ด้านการเงินต้องระวังผลกระทบหลายด้านที่มีเหตุมาจากปัญหาทางด้านการเงิน ด้านการเดินทางเกิดความไม่ราบรื่น คนที่ต้องเดินทางไกลจะประสบปัญหาหรือมีภาระรัดตัว จนไม่อยากเคลื่อนไหวไปไหน คนโสดจะได้พบช่องทางในการเพิ่มความประทับใจ คุณจะมีโชคดีในเรื่องความรัก แต่ก็ควรระวังว่าผู้ใหญ่บางคนหรือคนรอบข้างอาจมีท่าทีไม่เห็นด้วย คู่รักจะมีส่วนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับคู่ครองของคุณ

 

ราศี ธนู ( 16 ธ.ค. – 15 ม.ค.)

ยอมรับเถอะว่าการพึ่งพาอาศัยนั้นเป็นเรื่องจำเป็น แต่คุณก็ควรเลือกคนที่มีสำนึกผิดชอบชั่วดีด้วย เพราะเขาพึ่งเราได้แต่ต่อไปเราอาจพึ่งเขาไม่ได้ นักลงทุนจะได้รับข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ การกะเก็งผลกำไรและการต่อรองราคาในเดือนมีความราบรื่นสำเร็จดี ผู้ใหญ่นายงานจะพบปัญหาของคนในปกครอง คุณจะถูกคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง คนที่ต้องเดินทางไปแก้ปัญหา ควรใช้วิธีที่นำไปสู่การประนีประนอมจะได้ผลดีที่สุด หลายคนจะใช้จ่ายเงินมาก การจับจ่ายโดยไม่คิดให้รอบคอบจะทำให้คุณเกิดความกังวลใจ คู่รักกันระวังความเห็นที่ไม่ตรงกัน จนเป็นเหตุให้คุณใช้คำพูดที่รุนแรง คุณไม่ควรให้ใครมาเกี่ยวข้องหรือตัดสิน เพราะจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ คนในครอบครัวระวังจะขัดแย้งกัน ด้วยเรื่องที่เกิดจากบุคคลภายนอก

 

 

 

  

ราศี มังกร  ( 16 ม.ค.- 15 ก.พ.)

แม้นว่าคุณจะมีสติปัญญาความสามารถมากถึงเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหากขาดเป้าหมายหรือขาดความพยายาม ก็อย่าคิดหมายก้าวหน้าไปได้ไกล คนทำงานระวังจะถูกกล่าวโทษในสิ่งที่ไม่ดี ที่คุณไม่ได้ทำหรือมีคนพยายามจะปฏิเสธความรับผิดชอบบางอย่าง จนกลายเป็นเรื่องที่ทำให้คุณอึดอัดใจ คุณจะได้ของที่อยากได้ มีนัดหมายที่จะได้รับเงินหรือผลตอบแทนจากงานพิเศษ หากมีปัญหาติดขัดยังพอหาทางแก้ไขได้ไม่ยาก การเดินทางส่วนใหญ่ไปเพราะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีปัญหารอให้คุณเข้าไปสะสาง คู่รักกันจะพบเหตุที่ทำให้ไม่มีความสะดวกต่อการไปมาหาสู่ หลายคนจะขาดการติดต่อหรือต้องปิดบังปัญหาส่วนตัวบางอย่าง คนโสดเริ่มมีความคิดในแง่ร้ายกว่าที่เคยเป็น คุณจะแสดงออกหรือใช้วาจาที่จะต้องรู้สึกเสียใจในภายหลัง

ราศี กุมภ์  (16 ก.พ. – 15 มี.ค.)

บางทีก็ต้องยอมรับว่าความดื้อด้านที่ซ่อนอยู่ในตัวของตนเองนั่นแหละ คือแรงกระตุ้นให้ก่อเกิดปัญหาได้อย่างมากมายและบ่อยครั้ง ทางการงานพบสิ่งที่ติดขัด คือเรื่องของการนัดหมายเจรจาและเรื่องของเอกสารที่อาจจะผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง นักลงทุนระวังจะได้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  คนรอบข้างมักมีส่วนช่วยเหลือ แต่ก็ไม่ทำให้งานแล้วเสร็จ เข้าทำนองว่ามากคนก็มากความ คุณจะใช้จ่ายเงินมาก การใช้จ่ายโดยขาดความระมัดระวังอาจทำให้รู้สึกเสียดายภายหลัง นัดหมายทางด้านการเงินราบรื่นสำเร็จดี ชีวิตรักช่วงนี้ไม่ราบรื่น แต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายทนหวานอมขมกลืน คุณควรแสดงออกถึงความต้องการหรือเข้าหาผู้ใหญ่ที่นับถือเพื่อหาทางแก้ไข บางคุณพบปัญหาเรื่องกิ๊กเรื่องกั๊กก่อกวนจนเกิดความไม่สบายใจ

ราศี มีน  (16 มี.ค. – 15 เม.ย. )

แม้จะประสบอุปสรรคเล็กน้อยหรือมีคนคอยขัดขวาง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่เป็นผลเสีย คุณจึงควรเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ไปก่อน ตอนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว  บางโครงการมีความจำเป็นต้องพักเอาไว้ก่อนและคุณก็ไม่ควรใจร้อนทำอะไรไปตามอำเภอใจ เพราะคนที่จริงใจจะช่วยเหลือในตอนนี้เหลือน้อยเต็มที งานสำคัญบางอย่างหากดำเนินการไปอย่างลับๆก็จะประสบผลดีกว่า การเจรจาเรื่องการเงินระวังจะเกิดความขัดแย้ง คนที่มีผลประโยชน์ร่วมกับคนหลายฝ่าย มักถูกคัดค้านหรือขัดขวางไม่ให้ได้รับผลประโยชน์ คู่ครองคนรักกันจะเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในงานหรือมีส่วนผลักดันช่วยเหลือให้คนทางบ้าน ประสบความสำเร็จในการตกลงเจรจาเรื่องผลประโยชน์ คนโสดระวังจะมีเรื่องรัก ๆ ใคร่  ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงาน