Hair Magazine

ประชุมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2)

 

 

 

 

 

 

 

สำเร็จแล้วระยะ2…นางสาว วรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และรศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช ผู้จัดการโครงการฯ โดยมีพลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ให้เกียรติในพีธีแถลงข่าวสรุปผลโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2) โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นี้ ณ ห้อง Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลธัญบุรี