Hair Magazine

ประชุมอย่างเป็นทางการสำหรับอนุกรรมการเทคนิคสาขา

ประชุมอย่างเป็นทางการ สำหรับอนุกรรมการเทคนิคสาขา แต่งผม ชุดAsean skills ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ต้องขอบคุณWELLA ผลิตภัณฑ์ LOLANE สนับสนุนด้วย รวมพลังส่งเด็กไทยสานฝัน สู่ อาเซี่ยน จากเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ส่วนเทรนเนอร์สำหรับทีมชาติคราวนี้ ยังเหนียวแน่น คุ้นหน้าคุ้นตากันทั้งนั้น คงใช้เวลาฝึกซ้อมประมาน 4เดือน