Hair Magazine

ประชุมกรอบแนวทางกาพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2)

คุณวรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาษีพ(องค์การมหาชน)ประชุมกรอบแนวทางกาพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2) ที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฟอร์จูน โดยในระยะที่ 2ในสาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย จะมีอีก 5 สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างแต่งหน้า, ช่างสักตกแต่งคิ้ว, ผู้สอนเสริมสวย ช่างเทคนิคการเสริมความงาม, พนักงานบริการเสริมความงาม