Hair Magazine

บริษัท ชลาชล จำกัด เข้ารับการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง ร.๙

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการ บริษัท ชลาชล จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ครู และนักเรียน โรงเรียนเสริมสวย ชลาชล เข้ารับการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง ร.๙ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา

เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา ได้ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ และมอบหมายให้นาย สุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย และ นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา พร้อมด้วย นางจินดา พงษ์ศศิธร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดวิทยากรจิตอาสาถ่ายทอดวิธีการทำ

ทั้งนี้ตัวแทนของบริษัทฯ ที่ได้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับพนักงาน นักเรียน, ศิษย์เก่า และจะรวบรวมดอกไม้ที่ประดิษฐ์ได้ส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานครโดยผ่านสำนักงานเขตวัฒนา และส่วนหนึ่งจะนำมาวางที่ร้านชลาชลทั้งหมด 17 สาขาทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้กับลูกค้าทุกท่านที่ไม่สะดวกในการจัดทำดอกไม้จันทน์ด้วยตนเองอีกด้วย