Hair Magazine

บก.ทินกร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (ผลิตภัณฑ์โลแลน)

บก.ทินกร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (ผลิตภัณฑ์โลแลน) เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นช่างผมมืออาชีพ สำหรับช่างผมทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ มาร่วมงานด้วย ณ กระทรวงศึกษาธิการ งานนี้ช่อง BMC TV ร่วมบันทึกเทป ออกอากาศ ON LINE ไปทุกประเทศ