Hair Magazine

นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน HAIR MAKE OVER

นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน HAIR MAKE OVER ซึ่งทางร้านสาลิกาบิวตี้ ร่วมกับ บริษัท ซี. พี. คอนซูเมอร์จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ช่างเสริมสวย ณ โรงแรมวังใต้ และในโอกาสเดียวกันนี้ คุณประเมศ เต็มพร้อม ได้มอบเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล โดย..คุณสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ