Hair Magazine

งานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช แถลงข่าวและเปิดตัวโครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2) โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบัน คุณวุฒิ วิชาชีพ ( องค์กร มหาชน ) ซึ่งมีอีก หลาย สาขาวิชาชีพอาชีพช่างแต่งหน้า อาชีพช่างสักตกแต่งคิ้ว สาขาวิชาชีพเสริมสวย และสาขาวิชาชีพเสริมความงาม อาชีพผู้สอนเสริมสวย อาชีพช่างเทคนิคเสริมความงาม อาชีพพนักงานบริการความงาม ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ