Hair Magazine

งานแถลงข่าวคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยระยะที่ 2

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยระยะที่ 2 จัดโดย สถาบันคุณวุฒฺิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)ร่วมกับมหาลัยเทคโนโลยีราชม…