Hair Magazine

งานฉลองแชมป์ อาฟก้า แฮร์โอลิมปิค ครั้งที่23

งานฉลองแชมป์ อาฟก้า แฮร์โอลิมปิค ครั้งที่23 จากประเทศสิงโปร์ ได้แก่ คุณธีระพันธ์ ผาพรม ตำแหน่งแชมป์ผมหญิงและ คุณโกเมน แซ่อ๋อง ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ผมชาย จัดโดยคุณดนัยยา ยี่โถ เลขาธิการอาฟก้า ภาคพื้นเอเซีย แปซิฟิค กับคุณนภา นาคะเลิศกวี Super V inter ณ โรงแรมเซ็นทาร่า แกรนดื ลาดพร้าว