Hair Magazine

ค่ายโลแลน จัดงาน ANDIS EXCLUSIVE WORK SHOP 2019 WITH BALDY

คุณวิบูลย์ สมบรูณ์ศักดิกุล ค่ายโลแลน จัดงาน ANDIS EXCLUSIVE WORK SHOP 2019 WITH BALDY โดยเชิญ Mr.Baldy จากอังกฤษ มาอบรมให้ความรู้กับช่างบาร์เบอร์ไทยที่ ABOUT STUDLO ประดิษฐ์มบูรธรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ได้ทั้งความรู้ และความสนุก