Hair Magazine

ข่าวประชาสัมพันธ์

สคช. บุกเมืองขอนแก่น จับมือ 9 องค์กร ร่วมกันสร้างมืออาชีพ

19 สิงหาคม 2562 นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำทีมจรดปากกาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 9 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ช่วยการสานต่อสร้างมืออาชีพที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ลงสู่ตลาดภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะรองรับการเป็นมหานครแห่งราง