Hair Magazine

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานบันเทิง งานแถลงข่าว “เฉลิมฉลองเฉลิมกรุง 85 ป” การจัดการแสดงละครพันทาง เรื่อง “ราชาธิราช” ตอนสมิงพระรามอาสา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานบันเทิง

งานแถลงข่าว “เฉลิมฉลองเฉลิมกรุง 85 ป”

การจัดการแสดงละครพันทาง  เรื่อง “ราชาธิราช” ตอนสมิงพระรามอาสา

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

ได้จัดงานแถลงข่าว “เฉลิมฉลองเฉลิมกรุง 85 ปี”

การจัดการแสดงละครพันทาง  เรื่อง “ราชาธิราช” ตอน    สมิงพระรามอาสา โดยงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้มีบุคลากรมากความสามารถและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆให้มีการจัดการแสดงในครั้งนี้ขึ้นอาทิ คุณนฤมล ล้อมทอง กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงและกรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

, คุณชลวิทย์ สุขอุดม ผู้อํานวยการ  กลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด, คุณนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, คุณประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, และ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา(บัวสรวง) ภักดีเทวา ผู้กํากับการแสดง (ผู้รับบทกามนีในปี 2495)

อีกทั้งยังจัดชุดตัวอย่างการแสดงให้กับผู้เข้าร่วมแถลงข่าวได้รับชมในครั้งนี้ด้วยการนำเนื้อหาบางตอนในเรื่อง

“ราชาธิราช” ตอนสมิงพระรามอาสา มาจัดแสดงให้ผู้ชมและสื่อมวลชนทุกท่านได้รับชม สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะได้พบกันกับการแสดงในรูปแบบเต็ม

ในวันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

ถ่ายทอดโดยนักแสดงชั้นนำมากฝีมือที่ได้รับการฝึกสอนและถ่ายทอดกระบวน ท่ารำจากผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการนาฏศิลป์ไทย

ฝ่ายกองทัพพม่า

นำแสดงโดย พระเจ้าอังวะ : อิสระ ขาวละเอียด / วีรกร ศุขศาสตร์

สมิงพระราม : ภูกิจ พาสุนันท์ / ภุมรินทร์ มณีวงษ์

พระมเหสี : ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์ / พัชรินทร์ จันทรัดทัต

พระราชธิดา : ฑิตฐิตา ปลั่งพงษ์พันธ์ ฝ่ายกองทัพจีน

นำแสดงโดย พระเจ้ากรุงจีน : พหลยุทธ กนิษฐบุตร

กามนี : จักราวุธ คงฟู / ปณต ปานสมุทร์

โจเปียว : จตุพร ภักดี ร่วมด้วย นักแสดง

ผู้บรรเลงและผู้ขับร้องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นอกจากเป็นละครที่ให้ข้อคิดครบทุกอรรถรส ความรัก ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญและความมีคุณธรรมประจำใจ การแสดงชุดนี้มีความสง่างามของ…กระบวนท่ารำ…กระบวนท่ารบ…ระหว่างทัพพม่าและทัพจีนที่หาชมยากยิ่ง

เต็มอิ่มกับอรรถรสของละครพันทางเรื่องยิ่งใหญ่ที่หาชมยากยิ่ง ชมเรื่องราวความพิเศษของ “ราชาธิราช” ตอน สมิงพระรามอาสา ในวันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง บัตรราคา 700 บาท และ 1,000 บาท / นักเรียนและนักศึกษา ราคา 300 บาท จำหน่ายบัตรที่ ศาลาเฉลิมกรุงโทร. 0-2225-8757-8,          0-2623-8148-9 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร.0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com