Hair Magazine

ขั้นตอนเกล้าผมพับกล้วยหอม

1. แบ่งผมครึ่งศีรษะ หวีผมให้เรียบ รวบมาด้านหลัง ใช้กิ๊บ 2 ตัวร้อยยาง แล้วมัดติดให้แน่น

2. ตวัดไปด้านหน้า ใช้กิ๊บปากเป็ดติดเก็บไว้ก่อน

3. ยีผมด้านหลังเล็กน้อยให้ทั่ว

4. รวบผมที่ยีแล้ว หวีไห้เรียบ ติดกิ๊บครึ่งศีรษะโดยติดเป็นแนว ตรงขึ้นไป กิ๊บตัวสุดท้ายให้ติดย้อนลงมาเพื่อล็อคผมให้อยู่

5. ช่อผมด้านบนที่เราแบ่งไว้ให้ถักเป็นเปีย

6. ใช้กิ๊บติดไว้ให้แน่น 7. ยีผมที่เหลืออีกเล็กน้อย

8. ใช้สเปร์ของดิ๊พโซ่ ฉีดให้ทั่วเพื่อให้ผมอยู่ตัวเวลาเกล้า

9.-10. สางผม แล้วหวีรวบเป็นช่อเดียวกัน

11. รวบผมทั้งหมดมาปิดเปียผมที่เราถักไว้

12. ใช้หวีหางพับเก็บปลายผม เป็นแบบกล้วยหอม

13. เสร็จแล้วใช้กิ๊บติดตามแนวให้แน่น

14. กิ๊บตัวสุดท้ายให้ติดย้อนขึ้น เพื่อล็อคผมให้แน่น

15.-16. ปลายผมที่เหลือ หวีให้เรียบ แล้วขดเป็นวงกลม

17-18. ใช้ปลายหวีหางช่วยแต่งเป็นให้ได้รูปทรง

19-20. ตรงไหนไม่เรียบ ก็หวีตบแต่งอีกครั้ง

21. สุดท้ายฉีดด้วยสเปร์ของดิ๊พโซ่อีกครั้ง เพื่อล็อคทรงให้อยู่ตัว