Hair Magazine

ขั้นตอนการเกล้าผมเจ้าสาว

1. เริ่มจากยีผมช่อกลางศีรษะ แล้วใช้สเปรย์ฉีดนิดหน่อย เพื่อให้ผมอยู่ตัว

2. หวีปาดผมด้านข้างให้เรียบ ใช้กิ๊บติดไว้กึ่งกลางตรงท้ายทอย

3. ใช้กิ๊บอีกหนึ่งตัว ติดย้อยกลับมา

4. ส่วนผมด้านหน้า เราก็ยีเล็กน้อย เฉพาะโคนผม

5. ยีเสร็จ ก็ฉีดสเปรย์นิดหน่อย แล้วก็หวีปาดมาด้านหลัง

6. ใช้กิ๊บปากเป็ดเก็บช่อกลางไว้ก่อน

7. แบ่งผมด้านข้าง หวีให้เรียบปาดเฉียงมาด้านหลัง

8. ติดกิ๊บปากเป็ดไว้ก่อนเช่นกัน เป็นการเนาผมไว้ก่อน

9. ช่อที่ 2 ถัดมา บิดแล้วใช้กิ๊บฝอยติดไว้ให้แน่นเลย

10. เหลือปลายผมช่อที่ 3 รวบไว้ทั้งหมด

11. แล้วนำมารวมกับปลายผมช่อแรก

12. บิดเก็บขึ้นติดกิ๊บให้แน่น

13. ปลายผมช่อสุดท้ายด้านข้างหวีให้เรียบ

14. ทำตีเป็นปีก ซ่อนปลายผมไว้ด้านล่าง

15. ใช้กิ๊บติดให้แน่น

16. ผมที่เหลือไว้แบ่งเป็น 2 ช่อเล็ก

17. ถักเป็นเกลียวจนเกือบสุดปลายผม

18. เอาเปียที่ถักไว้พาดขึ้นมา ติดกิ๊บไว้ช่วงหนึ่งก่อน

19. ส่วนปลายผมที่เหลือขดเป็นวงกลมก้นหอยล็อคกิ๊บให้แน่น

20. ใช้เครื่องประดับเล็กน้อย

21. หรืออาจจะใช้ดอกไม้ช่วยก็ได