Hair Magazine

ขั้นตอนการเกล้าผมสไตล์วัยรุ่น

ขั้นตอนการเกล้าผมสไตล์วัยรุ่น

 1. ใช้โรล ม้วนผม 3 ช่อไว้ก่อน
 2. คือด้านบน ช่วงหน้าผาก 1 ช่อ ด้านข้าง 2 ช่อ
 3. ยีผมช่อบน กลางศีรษะ ไล่ลงมาถึงท้ายทอย
 4. ยีทุกช่อจนทั่ว
 5. หวีรวบมาไว้ที่ท้ายทอย
 6. รวมเป็นจุดเดียวกัน ใช้หนังสติ๊ก มัดให้แน่น
 7.  ผมช่อหลังใบหูหวีเรียงเส้นให้เรียบ
 8. ม้วนตลบพับมาเก็บที่ตรงจุดที่เรามัดไว้
 9. ใช้กิ๊บเสียบติดให้แน่น
 10. ช่อผมหลังใบหูอีกข้างหนึ่ง ก็ทำในลักษณะเดียวกัน หวีให้เรียบ
 11. หวีป้ายมาด้านหลัง ตรงจุดเดิม
 12. ใช้กิ๊บติดไว้ให้แน่นตรงจุดแรก
 13. ช่อผมตรงหน้าผากที่เราม้วนไว้แต่แรก ให้ยีโคนเล็กน้อย
 14. พับตลบมาด้านหลัง ใช้กิ๊บปากเป็ดเนาไว้ก่อน
 15. ผมช่อซ้ายหวีให้เรียบ
 16. จับผมช่อซ้าย และช่อขวา รวบมารวมในจุดเดียวกัน
 17. ปลายผมที่เหลือทั้งหมด แบ่งเป็นช่อ
 18. หวีป้ายเก็บทีละช่อสลับไปมา
 19. ใช้กิ๊บปากเป็ดเนาไว้ก่อน
 20. จนถึงช่อสุดท้าย ก็ม้วนพับเก็บขึ้น
 21. จากนั้นเรามาเก็บงานโดยใช้กิ๊บดำมาตรึงให้แน่น แทนกิ๊บปากเป็ดที่เราเนาไว้

นางแบบ ธนพร เข็มทองเจริญ รองมิสบิวตี้ 2017

แต่งหน้า แต่งผม อ.วาสนา ศิริเวช VASSANA HAIR STUDIO

Tel. 099-154-5393 Line: bankvassana