Hair Magazine

ขั้นตอนการเกล้าผมรับปริญญา

ขั้นตอนการเกล้าผมรับปริญญา

1. เริ่มจากยีผมด้านบน โดยยีเฉพาะโคน

2. เก็บช่อผมสูงหน่อย ใช้กิ๊บ 2 ตัว กับหนังยางรัดไว้ ใช้สเปรย์ฉีด

3. เราเริ่มด้วยการถักเปีย เพื่อเก็บผมที่หนาและยาว

4. ถักไปเรื่อยๆ จนถึงปลายผม

5. ม้วนขดเก็บเปียขึ้นมา เป็นแบบก้นหอย

6. และล็อคกิ๊บไว้ให้แน่น

7. ช่อด้านข้างแบ่งช่อผมเป็นช่อเล็กๆ

8. ถักเป็นเปียเกลียวคือ 2 เส้น

9. ตักผมด้านล่างขึ้นมาถักเส้นบน  เรื่อยๆจนถึงครึ่งหนึ่งของเส้นผม

10. ขดเปียไปตามขอบเปียอันแรก

11. ผมที่เหลือหวีให้เรียบป้ายมาปิดขดเปียแรกไว้

12. ปลายผมซ่อนไว้ข้างใต้ ใช้กิ๊บล็อคให้แน่น

13. อีกด้านหนึ่งหวีผมปาดมาด้านหลังจับเป็นช่อเล็กๆ

14. ถักเปียเกลียวเหมือนด้านที่แล้ว

15. ถักไปเรื่อยๆ จนเกือบถึงปลาย

16. เก็บเปีย ใช้กิ๊บติดให้แน่นไว้ด้านล่าง

17. ปลายผมที่เหลือ เราทำเหมือนช่อแรกหวีให้เรียบ

18. ป้ายขึ้นมาปิดอีกชั้น

19. ปอยผมที่เหลือเก็บซ่อนไว้

20. ฉีดสเปรย์แต่งให้เรียบ

21. ถ้าอยากจะัดแปลงทรงนี้ไปงาน หรือเป็นทรงเจ้าสาว ก็สามารถใช้เครื่องประดับช่วย แต่ควรประดับเพียงเล็กน้อย เพื่อความเก๋

สร้างสรรค์โดย   อ.บุปผา จำปา       

โทร. 0818268275