Hair Magazine

ขั้นตอนการเกล้าผมมวยต่ำ

ขั้นตอนการเกล้าผมมวยต่ำ

1. ม้วนโรลผมด้านหน้าเพื่อเตรียมงาน

2-3. แบ่งผมหลังใบหูแล้วติดกิ๊บปากเป็ดไว้ก่อน

4-5. เริ่มยีผมจากกลางศีรษะ

6. ในระหว่างยีผม ให้เราฉีดสเปรย์น้ำ แล้วเป่าผมให้แห้ง จะล็อคผมที่ยีให้แน่น

7-10. ยีจนทั่วด้านหลังแล้วฉีดสเปรย์ ล็อคผมยีให้แน่น

11-14. จากนั้นเริ่มหวีจากกลางศีรษะ ให้เรียบจนถึงท้ายทอย แล้วยึดด้วยกิ๊บดำ

15-17. หวีผมด้านซ้ายให้เรียบแล้วยึดด้วยกิ๊บปากเป็ด

18. หวีผมด้านขวาให้เรียบแล้วยึดด้วยกิ๊บปากเป็ด

19-20. ฉีดสเปร์น้ำเพื่อล็อคผม แล้วเป่าให้แห้งสนิท

21. ยึดด้วยกิ๊บดำ แล้วดึงกิ๊บปากเป็ดออก

22-25. ด้านขวายีผมแล้วหวีให้เรียงเส้น แล้วยึดด้วยกิ๊บดำ

26-29. ส่วนด้านซ้ายยีช่อผม แล้วหวีให้เรียงเส้น แล้วยึดด้วยกิ๊บดำเช่นกัน

30. ส่วนช่อด้านหน้าให้ไดร์ยกโคนผม และให้ผมเรียงเส้น

31-32. ยีช่อผมด้านหน้า

33-37. จากนั้นหวีให้ผมเรียงเส้นแล้วยึดด้วยกิ๊บปากเป็ด

38. คำนวณช่อผมที่เหลือให้ได้ 4 ช่อ แล้วเริ่มยีช่อแรกด้านซ้าย

39-40. ยีช่อผมแล้วหวีให้เรียงเส้น แล้วใช้นิ้วชี้บิดพับช่อผม แล้วยึดด้วยกิ๊บดำ

41-42. อีกด้านหนึ่งก็ยีช่อผมแล้วหวีให้เรียงเส้น ฉีดด้วยสเปรย์

43-44. แล้วใช้นิ้วชี้บิดพับช่อผม แล้วยึดด้วยกิ๊บปากเป็ดไว้ก่อนเช่นกัน

45-47. ยีที่ช่อผมแล้วหวีให้เรียบ จากนั้นบิดเป็นช่อก้นหอยแล้วยึดด้วยกิ๊บปากเป็ด

48-49. ยีช่อผมช่อสุดท้าย หวีให้เรียงเส้นจากนั้นใช้นิ้วชี้บิดช่อผมแล้วยึดด้วยกิ๊บ

50. ดึงกิ๊บปากเป็ดออก แล้วตรึงด้วยกิ๊บดำแทน

51. ฉีดสเปร์เพื่อล็อคผมให้อยู่ทรงอีกครั้ง

52-53. ติดดอกไม้พร้อมเครื่องประดับให้สวยงาม

นางแบบ สุพิชญา ยั่งยืน

สร้างสรรค์โดย.. อ.แบงค์-วาสนา ศิริเวช

VASSANA HAIR STUDIO Tel. 099-154-5393