Hair Magazine

ขั้นตอนการซอยผม….ทรงเสยสั้น

1. แบ่งผมครึ่งด้านหน้าและด้านหลังครึ่งใบหู เก็บผมช่อหน้าไว้ก่อน โดยแบ่งจากแนวครึ่งคิ้ว ทั้งสองข้าง

2. เริ่มจากด้านหลังแบ่งผมเป็นแถวกว้างประมาณ หนึ่งนิ้วจากแนวกึ่งกลางศีรษะ ผมช่อแรกจะเป็นฐานในการตัดผมช่อต่อไป เป็นไกด์ไลน์ ตัดเชื่อมกับฐานผมช่อแรก

3. หวียกขึ้น 90องศา ตัดความยาวไม่เกิน 3 นิ้ว

4. ช่อถัดมายก 90 องศาเหมือนกัน ใช้ช่อแรก 

5. ตัดไล่ลงมาจนถึงท้ายทอย 

6.-9. เริ่มแถวใหม่ใช้ผมแถวแรกเป็นฐาน มาวัดตัดเท่าฐานแรก และผมทุกช่อต้องยก 90 องศา ตัดไล่ลงมาจนถึงท้ายทอย มาวัดเป็นฐานทุกแถว ผมด้านหลังจะแบ่งตัดได้ 7 แถวคือแถวแรกกึ่งกลาวศรีษะและด้านข้าง อีกข้างละ 3 แถว

10-11 แล้วจึงเริ่มแถวใหม่ใช้ผมแถวที่ตัดก่อนหน้า

การตัดผมด้านข้าง

12. แบ่งผมออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน ใช้ผมด้านหลัง มาวัดเป็นฐานหวีผมยก 90 องศา ตัดเท่าฐานผม

13. ผมช่อที่สองใช้ช่อแรกเป็นไกด์แล้วตัด เว้นจอนหู และท้ายทอย

14. ช่อที่ 3 ยก 90 องศาเช่นกันใช้ผมช่อที่ 2 มาวัด

15-16 เริ่มตัดผมอีกด้านหนึ่ง โดยเริ่มจากแถวกลาง ศีรษะใช้ช่อผมที่ตัดแล้วเป็นไกด์ไลน์ เริ่มจากช่อแรก กลางศีรษะยก 90 องศา ไล่ลงไปถึงท้ายทอย เหมือนเดิม ตัดลักษณะเดียวกันนี้ ที่เหลือทั้ง 3แถว

17-18 การตัดผมด้านข้างอีกด้าน ก็แบ่งผมออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กันใช้ผมด้านหลังมาวัดเป็นฐาน ตัดผมเท่าฐาน และใช้ผมแถวแรกเป็นฐานในการ ตัดผมแถวที่เหลือให้หมดเท่า ๆ กัน ผมทรงเสยจะ มีความยาวเท่ากันทั้งศีรษะยกเว้นจอนหูและท้ายทอย การซอยผมด้านหน้า

19. แบ่งผมด้านหน้าที่เก็บไว้ออกเป็น 3 แถวหวีผมช่อ กลางยกขึ้นตั้งฉาก 90 องศา ใช้ผมด้านหลังมาวัด ตัดความยาวเท่าผมด้านหลัง

20. ถ้าต้องการให้ผมด้านหน้ายาวพอดีก็ให้หวีผมยก 90 องศา ถ้าต้องการผมด้านหน้ายาวให้โน้มมือไป ด้านหลัง

21. เมื่อตัดผมแถวกลางเสร็จแล้ว ใช้เป็นฐานในการ ตัดผมแถวที่เหลืออีกสองแถว(ซ้าย-ขวา) ให้เท่ากับผมช่อกลาง

การเช็คผมทรงเสย

22. การเช็คผม ยกเหมือนที่เราตัดซอยครั้งแรก ยก 90 องศา ถ้ามีมุมก็ตัดทิ้ง แล้วแบ่งเป็นชั้น เส้นที่สั้นที่สุดของด้านหน้ามาวัดแล้วตัด

23-24 เช็คไล่ลงมาถึงท้ายทอยเหมือนตอนซอย

25-27 เช็คทุกแถวไปเรื่อยๆจนหมดทั่วศีรษะ

28. เช็คจอนและด้านท้ายทอยโดยแบ่งผมครึ่งใบหู

29. ยกผมขึ้น 45 องศา ตัดเฉียง

30. แบ่งผมชั้นต่อไปลงมา ยก 45 องศาเช่นกันแล้วตัด

31. แบ่งผมด้านหลัง หวีมาเชื่อมกับด้านหน้า นำเส้นผม

32. อีกข้างหนึ่ง ก็เช็คในลักษณะเดียวกัน  แบ่งผมที่ครึ่งใบหู ยก 45 องศาแล้วตัด ของด้านหน้ามาวัดแล้วตัด

33. หวีผมด้านหลังมาเชื่อมใช้เส้นผมเส้นที่สั้นที่สุด

34. แบ่งผมลงมาอีกชั้น ยก 45 องศา ตัดเท่าฐานช่อแรกที่ตัดไว้

35. ดึงผมด้านหลังมาเชื่อมตัด ยก 45 องศา ตัดเท่าฐานที่ตัดไว้

36. ตัดเช็คถึงช่อบนสุด

เนื่องจากผมทรงเสยเป็นผมสั้น จึงจัดทรงง่าย อาจจะใช้ไดร์เป่าให้แห้งหรือใช้แปลงกระดูก หวีตักดึงโคนให้ตึงให้เข้ารูปเข้าทรงก็ได้แล้ว หรือถ้าต้องการเซ็ทให้อยู่ทรงก็ให้ แบ่งผมเป็นชั้น ๆ ใช้แปลงกลมไดร์ทีละชั้น ตั้งแต่ท้ายทอยขึ้นไปจนถึงกลางศีรษะ จากนั้นไดร์ด้านข้างและด้านหน้า โดยด้านหน้าให้ดึงลงมาหนึ่งช่อ เสร็จแล้วจัดทรงให้สวยงามได้เลย

1. ใช้แปรงกระดูกตักดึงผมไดร์ยกโคน

2. ช่วงท้ายทอยไดร์ให้แนบ

3-4 ใช้แปรงกระดูกตักผมไดร์ไปทั่วๆทั้งศีรษะ

5. ช่อผมด้านบนสุดยังคงไดร์ย้อนไปด้านหลัง

6. แต่ช่อหน้าสุดให้ไดร์ดึงย้อยลงมาปกหน้า