Hair Magazine

ขอเชิญชมคอนเสิร์ต “พลังแห่งรัก สุเทพ วงศ์กำแหง”

ขอเชิญชมคอนเสิร์ต “พลังแห่งรัก สุเทพ วงศ์กำแหง” ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง ร่วมกันจัดงานเชิดชูครูเพลง ศิลปินแห่งชาติ ในคอนเสิร์ต “พลังแห่งรัก สุเทพ วงศ์กำแหง” ถ่ายทอดบทเพลงของ สุเทพ วงศ์กำแหง โดย 4 ศิลปิน แห่งชาติ สุประวัติ ปัทมสูต – เศรษฐา ศิระฉายา – จินตนา สุขสถิตย์ – วิรัช อยู่ถาวร และนักร้องคุณภาพ สุดา ชื่นบาน, ฉันทนา กิติยพันธ์, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, นฤพนธ์ ดุริยพันธ์, วินัย พันธุรักษ์, วิชัย ปุญญะยันต์, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, นีรนุช ปัทมสูต, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล, อุมาพร บัวพึ่ง, จิตติมา เจือใจ, วิระ บำรุงศรี, ชรัมภ์ เทพชัย, รณชัย ถมยาปริวัฒน์, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, กัณพล ปรีดามาโนช, สุชาติ ชวางกูร, มัม ลาโคนิคส์, ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, บูรพา – ญาดา อารัมภีร, พรหมเทพ เทพรัตน์, ฎากร เทพทอง, อุไรวรรณ ทรงงาม, วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ, โชติมา ช่วงวิทย์, คณิตตา จิตต์เจริญ, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ ศรัณย์ คุ้งบรรพต, กิตตินันท์ ชินสำราญ, กรกันต์ สุทธิโกเศศ ฯลฯ ฯลฯ บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) พิธีกร ภัทรวุฒิ สิงหเสนี – สายฝน ชีช้าง บัตรราคา 1,000 บาททุกที่นั่ง เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร.0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com