Hair Magazine

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 สาขาแต่งผม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรง1 สมุทรปรา เพื่อคัดเลือกตัวแทนรเยาวชนไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติ ในงาน worldskills ASEAN Singapore 2020 ที่ประเทศสิงคโปร ในวันที่ 23-31 กรกฏาคม 2563