Hair Magazine

การซอยผมพื้นฐาน ทรงฟาร่าห์

การซอยผมพื้นฐาน ทรงฟาร่าห์

ผมทรงฟาร่าห์เป็นทรงผมลักษณะผมยาว ผมด้านหน้าจะสั้นทำให้ดูใบหน้าอ่อนหวาน และสวยงามยิ่งขึ้น เหมาะกับทุกวัย

 ขั้นตอนการซอยผมทรงฟาร่าห์

1. แบ่งครึ่งผมด้านหน้าและด้านหลังครึ่งใบหู เก็บผมช่อหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยแบ่งจากครึ่งคิ้วทั้งสองข้าง

2. ด้านหลังแบ่งจากแนวกึ่งกลางศรีษะลงมาหาท้ายทอย ผมด้านหลังแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน

3. แบ่งชั้นผมในการซอยแต่ละชั้นในการซอยประมาณ 1 นิ้วเป็นรูปตัววี หวีผมช่อล่างด้านข้างให้แนบกับใบหน้าหาความยาวตามมาตราฐาน คือ 7 นิ้วหรือตามความต้องการของลูกค้า

4. ตัดเฉียงโค้งตามใบหน้าผมช่อแรกจะเป็นฐานของการตัดซอยช่อต่อไป

5. หวีผมชั้นต่อมา หวีให้ตึง

6. นำฐานผมมาวัดตัดเฉียงตามแนวฐาน

7. แบ่งผมชั้นที่เหลือ ลงมาทั้งหมด ตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนไปถึงท้ายทอย

8. อีกด้านหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันจะได้เป็นฐานผมในการตัดซอยของผมชั้นต่อไป

9. การซอยผมชั้นต่อมา แบ่งผมตามแนวฐานกว้างประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นใช้ฐานผมฐานแรกนำมาวัดตัดผมเท่าฐานล่าง

10. หวียกผมตัดทีละชั้นทีละช่อ ตรงจุดฐานช่อแรก

11. ผมที่เหลือทั้งหมดึงมาตัดในจุดเดิม ทำเช่นเดียวกันทั้งสองข้าง จนหมดศีรษะ

12. จากนั้นเป็นการยกไล่ชั้น โดยแบ่งผมเป็นแถวแบบผ่าเค็กความกว้างประมาณ 1 นิ้ว โดยเริ่มจากด้านใด ด้านหนึ่งก็ได้ หวีผมยกขึ้น 45 องศาตัดมุมผมส่วนที่เกินออก

13. และเริ่มช่อใหม่แบ่งผมกว้าง 1 นิ้วใช้ฐานผมช่อแรกนำมาวัดตัดมุมที่เหลือออก

14. แบ่งทีละช่อไล่ไปเรื่อยๆ ตัดปลายผมส่วนเกินออก

15. ทำเช่นเดียวกันอย่างนี้ไปเร่ือยๆทุก ๆ ช่อจนรอบศีรษะ

การซอยผมด้านหน้า

แบ่งผมช่อหน้าอออกเป็น 3 ส่วน เท่า ๆ กัน โดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหวีผมให้เรียบแนบลงกับใบหน้าตัดหาความยาวที่ดั่งจมูก หรือระดับตา ผมช่อแรกจะเป็นฐานในการตัดซอย ของผมช่อที่ 2 และช่อที่ 3 หวีผมช่อที่ 2 ยก 45 องศา ตัดเท่าฐานแรก และแถวที่ 3 ก็ทำเช่นเดียวกัน จะได้ผมด้านหน้าจะเป็นผมปัด

การเช็คผมทรงฟาร่าห์

เมื่อซอยผมจนหมดศีรษะแล้ว ให้จับผมเป็นแถวจากแนวกึ่งกลางศีรษะยกตั้งฉาก 90 องศากับท้ายทอย ตัดมุมผมที่เหลือออก หวีผมที่ละช่อตัดไล่ไปจนถึงท้ายทอย แล้วจึงขึ้นแถวใหม่ตัดทีละช่อเหมือนเดิม ไล่ไปเรื่อยๆ ทำเช่นนี้จนหมดทั้งศีรษะ เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์ สำหรับการซอยผมทรงฟาร่าห์

การเซ็ทผมทรงฟาร่าห์

1. แบ่งครึ่งผมด้านหลังออกเป็นสองส่วนและแบ่งชั้นผม เป็นรูปตัววีเหมือนตอนแบ่งผมซอย

2. การไดร์ ใช้แปลงกลมวางบนเส้นผมม้วนปลายผมเข้ากับแปลง ใช้ไดร์เป่าที่แปลงด้านบนและด้านล่างหมุนแปลงจนผมหลุด จากแปลง ให้ปลายผมสบัดขึ้น

3. การไดร์ผมด้านข้าง ใช้แปลงกลมวางบนเส้นผมในแนวเฉียง ใช้ไดร์เป่าผมทั้งสองข้างหมุนแปลงจนผมหลุดจากแปลง

4. ผมช่อบนสุดกลางศรีษะไดร์ยกโคนผม 90 องศา เพื่อให้โคนผมพอง แล้วไดร์ควำ่ลงมา

5. ด้านหน้าไดร์ปัดยกโคนผมตั้งหมด เพื่อให้ผมปัด